Instytucja: 

WIETRZYCHOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez WIETRZYCHOWICE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

  Znak sprawy: S.1431.4.2020 Wietrzychowice, dnia 29.04.2020 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r. który wpłyną w formie e-maila informujemy iż:

  Na chwile obecną tj. na dzień 29 kwietnia 2020 r. nie zostały przekazane
  Poczcie Polskiej S.A. informacje o wyborcach ze względów formalnych i
  technicznych gdyż trwają w tym momencie analizy prawne co do możliwości
  przekazania spisu wyborców w formie żądanej przez operatora pocztowego.
  Warunki techniczne jakie na dzień dzisiejszy posiadamy nie dają
  możliwości wygenerowania z programu informatycznego służącego do
  sporządzania spisu wyborców pliku z wszystkimi danymi o które
  wnioskowała Poczta Polska S.A.

  Proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej informacji.

  Z poważaniem

  --
  Grzegorz Kogut
  Sekretarz Gminy Wietrzychowice
  tel. 14 641 80 45 w.27
  e-mail: {{ email }}

 • Re: informacja publiczna przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • informacja publiczna przez WIETRZYCHOWICE

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

  Znak sprawy: S.1431.4.2020                    Wietrzychowice 12.05.2020 r.

  W uzupełnieniu wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 roku oraz wniosku z dnia 11.05.2020 roku informujemy, iż Wójt
  Gminy Wietrzychowice nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej
  S.A.  przed 9 maja 2020 roku.

  Proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej informacji

  Z poważaniem

  --
  Grzegorz Kogut
  Sekretarz Gminy Wietrzychowice
  tel. 14 641 80 45 w.27
  e-mail: {{ email }}