Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Udzielenie informacji publicznej. przez OLSZYNA

  Urząd Miejski w Olszynie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej informuje, że Urząd nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A oraz dnia 28.04.2020r. wysłał pismo do Zarządu Poczty
  Polskiej ze negatywnym stanowiskiem w tej sprawie.

  Z poważaniem

  B. Trojanek - inspektor ds .ewidencji ludności i dowodach osobistych

  ____________
  Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
  Wersja: AVA 25.25531 z 29.04.2020
  Informacje: www.gdata.pl