Instytucja: 

ZATOR

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ZATOR

  W dniu 2020-04-27 o 10:43, {{ email }} pisze:
  /DA.1431.23.2020/

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na przesłane pytania, działając zgodnie art. 13 ust. 1
  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 1429 )informuję, że Gmina Zator nie udostępniła
  Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców, oczekując w tym zakresie
  na zamianę obowiązującego stanu prawnego.

  --
  Pozdrawiam,
  Piotr Domagała
  Sekretarz Zatora
  tel. 33/ 84 12 215 wew. 14
  www.zator.pl
  ------------
  Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
  Please take care of the environment - think before you print!
  ---------------------------
  W związku z wejściem w życie przepisów RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
  W celu zapoznania się ze szczegółową informacją, stanowiącą wypełnienie obowiązku określonego w art. 13 i 14 RODO,
  prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi pod adresem: http://www.zator.pl/urzad/RODO.html#wersja