Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CIEPIELÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ciepielow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 14:37.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CIEPIELÓW

  Urząd Gminy w Ciepielowie informuje, że nie przekazał Poczcie Polskiej informacji o wyborcach, Urząd nie zamierza przekazać informacji przed przyjęciem cytowanej ustawy.

  --

  Marcin Bielecki

  Urząd Gminy w Ciepielowie

  ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

  Tel. 483788080

  admin@ciepielow.pl <mailto:admin@ciepielow.pl>