'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o informację publiczną przez Muzeum Sztuki w Łodzi

  Szanowni Państwo

  W związku z przesłanym wnioskiem o informację publiczną z dnia 8 lipca b.r.
  uprzejmie odpowiadamy:

  1) Nazwa instytucji i adres siedziby

  MUZEUM SZTUKI W ŁODZI

  Ul. Więckowskiego 36

  90-734 Łódź

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

  Tak, pies przewodnik jest akceptowany.

  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

  Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa
  przewodnika.

  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
  pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
  wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  -

  a. posiadanie kagańca

  -

  b. prowadzenie na smyczy

  -

  c. określona wielkość

  -

  d. określona rasa

  -

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

  Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Muzeum innych zwierząt.

  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

  Nie.

  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

  Tak.

  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków - tak.

  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - tak.

  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością

  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a

  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  niepełnosprawnością wzroku

  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości

  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód

  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami?

  Tak. Są to zarówno akcje cykliczne i jednorazowe. Cyklicznie m.in. Dzień
  Wolnej Sztuki, organizowany w kwietniu, jest dedykowany osobom z
  niepełnosprawnościami narządów zmysłów: dzieła są audiodeskrybowane,
  przygotowywane są tygflografiki.

  Działania jednorazowe to warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych -
  podopiecznych różnorodnych fundacji bądź osób stowarzyszonych w związkach
  osób z niepełnosprawnościami.

  Dodatkowo Muzeum Sztuki w Łodzi w programie szkoleń prowadzonych przez Dział
  Edukacji uwzględnia uwarunkowania pracy z osobami z różnymi
  niepełnosprawnościami. W 2019 roku odbyło się trzydniowe szkolenie
  "Kreatywność w Edukacji Muzealnej. Działania Wspólne". 1/3 szkolenia była
  poświęcona gościom o specjalnych potrzebach. Odbyły się następujące bloki:
  "Muzeum dotyku, cz. 1. Audiodeskrypcja dzieła, audiodeskrypcja przestrzeni.
  Warsztat"; "Muzeum dotyku, cz. 2. Tyflografika. Warsztat"; "Muzeum dotyku,
  cz. 3. Edukacja wizualna dla osób niewidomych i słabo widzących. Warsztat";
  "Muzeum migów. Abecadło PJM dla edukatora muzealnego. Warsztat"; "Muzeum bez
  niespodzianek. Edukacja dla gości ze spektrum autyzmu. Warsztat".

  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać

  Nie. Z racji charakteru zbiorów - dzieła sztuki to unikaty istniejące
  wyłącznie w jednym egzemplarzu - muzeum nie udostępnia dzieł zwiedzającym.
  Niemniej, Dział Edukacji okazuje przygotowane dla osób z niepełnosprawnością
  wzroku profesjonalne kopie wybranych dzieł, wykonane bądź w identycznych
  materiałów w identycznej skali (metal, drewno - meble, rzeźby), bądź z
  materiałów zastępczych (styrodur - rzeźby, wikol na drukowanym podobraziu -
  obrazy, itp).

  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy

  Tylko wydarzenia dedykowane osobom z niepełnosprawnością słuchu obejmują
  używanie Polskiego Języka Migowego - są one prowadzone w całości tylko i
  wyłącznie w PJM. Dwie edukatorki Muzeum Sztuki w Łodzi władają PJM na
  poziome B2 (umiejętności potwierdzone egzaminem).

  c. materiały z audiodeskrypcją

  W witrynie https://zasoby.msl.org.pl/ można znaleźć przygotowane przez Dział
  Edukacji audiodeskrypcje wybranych eksponatów, nagrane przez lektora.

  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania

  W witrynie https://zasoby.msl.org.pl/ można znaleźć przygotowane przez Dział
  Edukacji opisy wybranych eksponatów, napisane z myślą o osobach z wyzwaniami
  kognicyjnymi uproszczonym językiem polskim, wzorowanym na regułach
  sformułowanych dla angielszczyzny przez Charlesa Kay'a Ogdena. Towarzyszą im
  piktogramy, wzorowane na tzw. piktogramach szwedzkich.

  e. INNE (jakie?)

  W witrynie https://zasoby.msl.org.pl/ można znaleźć przygotowane przez Dział
  Edukacji filmy w PJM z opisami wybranych eksponatów, nagrane przez lektorów
  PJM.

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

  Tak, instytucja dysponuje przestrzenią do przewinięcia dziecka.

  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Tak.

  Z wyrazami szacunku,

  Inga Sałek

  Sekretariat

  Muzeum Sztuki w Łodzi