Instytucja: 

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Poddębicki Dom Kultury i Sportu

  Dzień dobry
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w której nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną, informujemy że:
  1) Nazwa instytucji i jej siedziba:
  Poddębicki Dom Kultury i Sportu
  99 - 200 Poddębice
  ul. Mickiewicza 9/11
  Siedzibę stanowi renesansowy pałac (w dalszej części informacji oznaczony 1), otoczony zabytkowym parkiem - po rewitalizacji Ogród Zmysłów (w dalszej części informacji oznaczony 2), na terenie którego znajduje się Teatr Integracji - Pijalnia Wód Termalnych (w dalszej części informacji oznaczony 3).
  2) Do instytucji można wejść z psem asystującym - dotyczy: 1,2,3
  3) Do instytucji nie można wejść z psem innym niż pies asystujący - zgodnie z Regulaminem korzystania z parku miejskiego - Ogrodu Zmysłów w Poddębicach wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach
  4) j.w.
  5) Do instytucji nie można wejść z innymi zwierzętami- zgodnie z Regulaminem korzystania z parku miejskiego - Ogrodu Zmysłów w Poddębicach wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach
  6) Instytucja nie pobiera żadnych opłat od odwiedzających (dotyczy: 1,2,3)
  7) Instytucja (dotyczy: 1,2,3) zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami
  8) W instytucji wprowadzono następujące rozwiązania:
  a) podjazdy dla wózków
  b) toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
  c) wyznaczone - nieoznakowane ze względu na specyfikę obiektu
  d) oznaczenia/opisy w części 2
  e) istnieją oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku w części 2
  f) miejsce obsługi gości stanowi biurko w sekretariacie instytucji
  g) instytucja posiada ciągi komunikacyjne (bez przeszkód) spełniające wymogi poruszania się osób na wózkach inwalidzkich 
   
  9) Instytucja w swojej ofercie aktywności posiada aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
  10) j.w.
  a. dotyczy: 2
  b. nie
  c. dotyczy: 1
  d. dotyczy: 2
  e) obszar zabytkowego parku - Ogrodu Zmysłów w Poddębicach (ok.5 ha) w wyniku prac zrealizowanych w ramach projektu "Kraina bez barier w Poddębicach - Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (prace zakończono 2014r.) został wyposażony w urządzenia architektoniczne pozwalające odbierać otoczenie za pomocą różnych zmysłów m.in. poprzez dotyk, węch, słuch, wzrok, równowagę. Należą do nich: ściana wodna, parawany akustyczne, wizualne dzwonki, echostudnie, chillout space, kolorowe fontanny, mur strukturalny, siedziska zapachowe, równoważnie. Obiekt po przeprowadzonych pracach, dostosowany do odwiedzin przez osoby z niepełnosprawnościami (zarówno park i pałac) pełni funkcję Ogrodu Zmysłów, służąc relaksowi i rekreacji, ale także rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W oparciu o urządzenia parkowe oraz pracownie mieszczące się w renesansowym pałacu prowadzone są zajęcia dla mieszkańców - wśród uczestników zajęć, w różnych wiekowo grupach, średnio miesięcznie - 50 osób to osoby z niepełnosprawnościami.
  Na terenie parku - Ogrodu Zmysłów oprócz renesansowego pałacu, znajduje się pochodzący z I połowy XIX w. kościół ewangelicko - augsburski.  W wyniku rewitalizacji przeprowadzonej w latach 2011-2012, odzyskał on pierwotny, oryginalny, odtworzony konserwatorsko wystrój wnętrz i dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie udostępniony jest do użytku jako Pijalnia Wód Termalnych (we wnętrzu budowli zainstalowano krany czerpalne wody geotermalnej, której ujęcie znajduje się w pobliżu)) oraz Teatr Integracji. W obiekcie tym odwiedzający mogą smakować wodę (wydobywaną z odwiertu wód geotermalnych w Poddębicach) wydobywaną z głębokości 2101 m., pochodzącą ze złóż sprzed 27 000 lat. 
  11) Instytucja nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia/przewinięcia dziecka
  12) Budynek, w którym nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną pochodzi sprzed 1995 r.
   
   
  Z poważaniem
  Magdalena Binder - dyrektor Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach