Instytucja: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

  Twoja wiadomość

  Do: zamek@zamek.szczecin.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-08 06:46

  odczytano w dniu 2019-07-08 10:19.

 • FW: Wniosek o informację przez None

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z Regulaminem Obiektu w pomieszczeniach Zamku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psa przewodnika i psa asystującego z certyfikatem, natomiast na dziedzińcach Zamku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez uwięzi.

  Skrzydło północne Zamku, zmodernizowane w 2015 r. zostało w pełni przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazdy, schodołazy, windy, toalety dla osób z ograniczoną sprawnością). Pozostałe skrzydła Zamku w miarę możliwości są modernizowane i dostosowywane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. podczas remontu portierni i stanowiska kasowego w skrzydle wschodnim uwzględniono potrzebę obniżenia blatu i dostępności materiałów reklamowych dla osób poruszających się na wózkach.

  Zamek nie posiada parkingu samochodowego, ale wokół instytucji na terenie należącym do miasta wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Od 2018 roku na dziedzińcu menniczym prezentujemy makietę Zamku wykonaną z brązu w skali 1:100, którą Zamek zamówił przede wszystkim z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Opatrzona jest opisami w kilku językach, a także pismem Braille’a oraz dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury i został wybudowany przed 1995 rokiem.

  Z poważaniem

  Urszula Gruszecka

  Dział Administracji

  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

  Tel. 91 43 48 337

  Zamek Książąt Pomorskich

  ul. Korsarzy 34

  70-540 Szczecin

  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jako administratora danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1). Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich (Polityka Prywatności) dostępna jest pod tym linkiem:

  http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiazek-informacyjny-rodo.html

  Załączniki

 • FW: Wniosek o informację przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

  Załączniki