Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

  Szanowni Państwo,

  poniżej przekazuję informacje, o które Państwo wnioskowaliście :

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Nie
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
  pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
  wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): Nie dotyczy

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? W
  przypadku psa asystenta - nie/ w przypadku innych psów i innych zwierząt -
  nie dotyczy
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków Nie, ale wejścia do budynków są na poziomie "0", bez
  schodów, w budynkach znajdują się windy
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością Tak
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością Nie
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a Nie
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  niepełnosprawnością wzroku Tak (w budynku Kotłowni)
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości Nie
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód Tak
  h. inne wypukłe piktogramy na toaletach (w budynku Kotłowni)

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami? Prowadzone zajęcia każdorazowo są
  przystosowywane do potrzeb grupy dla jakiej są przygotowane aktywności.
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać Nie
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy Nie
  c. materiały z audiodeskrypcją Nie
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania Nie
  e. INNE (jakie?) Scenariusze zajęć są projektowane w sposób umożliwiający
  ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  Tak
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak (budynek XIX-wieczny)

  Z poważaniem

  Anna Rogalska - Grzybowska

  Sekretariat

  Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

  Tel. 42/ 684 33 55

  <http://www.cmwl.pl/> www.cmwl.pl | <mailto:sekretariat@cmwl.pl>
  sekretariat@cmwl.pl
  PL 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282
  Tel.: +48 42 683 26 84 w. 210
  Fax: +48 42 684 33 55
  <mailto:sekretariat@cmwl.pl> sekretariat@cmwl.pl

  Administratorem danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w
  Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji działalności statutowej. Macie
  Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
  danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody,
  na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest
  dostępna na stronie <http://cmwl.pl/informacje/rodo,73>
  http://cmwl.pl/informacje/rodo,73

  Załączniki