'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie

  Dzień dobry,

  przesyłam odpowiedzi Muzeum Archeologicznego w Krakowie na pytania, które Państwo do nas wysłali w ramach udzielenia informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Alicja Wilkosz Nawara
  Kierownik Działu Administracji
  Muzeum Archeologiczne w Krakowie

  Muzeum Archeologiczne w Krakowie

  ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Nie
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): nie dotyczy

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? nie dotyczy
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków Nie
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością Tak
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością Nie
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a Tak
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku Tak – oznaczenia poziome
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości Nie
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód Nie (stary budynek, mamy ograniczenia)
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania): tyflografiki: orientacyjne plany dotykowe, audiodeskrypcje, tłumaczenia na PJM

  oświadczenie o dostępności znajduje się na naszej stronie internetowej: http://ma.krakow.pl/odwiedz-muzeum/dostepnosc/

  a. eksponaty, których można dotykać Tak
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy Tak
  c. materiały z audiodeskrypcją Tak
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania Tak
  e. INNE (jakie?) tłumaczenia opisów na PJM

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? Nie
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak w XVII wieku