Instytucja: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2019-07-08 07:59:03

  Temat: Wniosek o informację
  Czas dostarczenia: 2019-07-08 06:46:00
  Odbiorca: {{ email }}

  --

  Your message was displayed on 2019-07-08 07:59:03

  Subject: Wniosek o informację
  Delivery time: 2019-07-08 06:46:00
  Recipient: {{ email }}: from fmx61.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
  by fmx61.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id 5D83E201A052
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Jul 2019 06:46:00 +0200 (CEST)
  X-Envelope-From: <{{ email }}>
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by fmx61.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Jul 2019 06:46:00 +0200 (CEST)
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 45htF35jMvzF9tt5
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Jul 2019 04:45:59 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1562561159; bh=eZsUgHm0hu0l1b7z0LRZ1Qx0jJ4=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=LPydxC/NWGqE5338hOhk0C5FzsZ3Bh2RifaAraXmKx0efZrQ57o0Wh9Ya2n4/zoF7
  i1WeHib3bejvO3rWtCzYyR/0hOHADSyy/MLiEx5dc03a7/0XtUSp39vkSgbXv7eg5C
  GH9P6BTILONOFftSiO05XUl4Gf5qq54Y4VX6gHlQ=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 7385D1EB8F
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Jul 2019 06:45:59 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============1227527194352269869=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Re: Wniosek oinformację przez Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

  Wierzchosławice,
  08.07.2019 r.Szanowni Państwo&nbsp;Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  &nbsp;

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym instytucja
  prowadzi działalność kulturalną informujemy:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława
  Reymonta w Wierzchosławicach
  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - tak
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?- tak
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies
  taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie
  stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż
  psy?- tak
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?- nie
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?- częściowo

  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z
  niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa
  instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków- wejście na poziomie chodnika
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością
  wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności
  przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?- częściowo
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w
  Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?) Książki z serii Duże litery; audiobooki, udostępnianie
  CZYTAKA

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do
  nakarmienia/przewinięcia dziecka?- nie
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną,
  został wybudowany przed 1995 rokiem? - takAnna Mikos Gminna Biblioteka Publiczna im.Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicachtel. 14 6 797 215

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Gminna
  Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach;
  33-122 Wierzchosławice 678. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie
  określonym przepisami prawa dotyczącymi działalności bibliotek publicznych. Zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu,
  aktualizowania i poprawiania swoich danych oraz usunięcia.

  Niniejsza wiadomość jest przeznaczona
  wyłącznie do użytku jej adresata i jest poufna. Informujemy, że zabronione jest
  korzystanie z informacji w niej zawartych, ich ujawnianie, rozpowszechnianie
  lub kopiowanie bez zgody adresata. Jeżeli ta wiadomość trafiła do Państwa
  omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości.

  &nbsp;

  &nbsp;

  Od: {{ email }}: {{ email }}; Wysłane: 6:46 Poniedziałek 2019-07-08Temat: Wniosek o informacjęNa podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańcab. prowadzenie na smyczyc. określona wielkośćd. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózkówb. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnościąc. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościąd. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’ae. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzrokuf. obniżony blat w miejscu obsługi gościg. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkódh. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykaćb. wydarzenia tłumaczone na język migowyc. materiały z audiodeskrypcjąd. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytaniae. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.informacjapubliczna.orgwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plNIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego