'

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  Bardzo dziękujemy za przesłaną korespondencję. Poniżej zamieszczam odpowiedzi na przesłane pytania.

  Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania – zapraszam do kontaktu.

  Ad. 1.

  Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

  Ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

  Ad.2.

  Oczywiście, psy asystujące są mile widziane. Mogą wejść do każdej przestrzeni dostępnej dla zwiedzających. Chętnie podamy psu miskę wody.

  Ad.3 – 5.

  Zgodnie z regulaminem Muzeum, zwiedzać mogą również małe zwierzęta (nie tylko psy). W trosce o bezpieczeństwo innych zwiedzających oraz eksponatów – zwierzę, inne niż pies asystujący, musi być trzymane na rękach lub w transporterze. Za szkody lub zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę odpowiada jego opiekun.

  Ad. 6.

  Obecnie wstęp na wystawę stałą oraz na wystawy czasowe jest bezpłatny dla ludzi i towarzyszących im zwierząt. W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu wprowadzenie płatnych biletów wstępu planowane jest na rok 2020. Nie planujemy odrębnych opłat za wstęp ze zwierzętami.

  Ad. 7-8.

  Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

  Przestrzeń dostępna dla zwiedzających znajduje się na parterze budynku. Wszystkie drzwi mają szerokość min. 90 cm. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość.

  Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca mają obniżony krawężnik.

  W budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

  Nie posiadamy opisów w alfabecie Braille’a, kontrastowych oznaczeń, ani obniżonego blatu w miejscu obsługi zwiedzających.

  Ad. 9

  Staramy się zapewniać wydarzenia dostępne dla różnych grup wiekowych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

  Organizowaliśmy oprowadzania kuratorskie dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku, planowane są kolejne.

  W ramach ubiegłorocznego Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier zorganizowaliśmy warsztaty „Gry i zabawy bez barier” prowadzone przez kuratora wystawy czasowej „Zabawa z kulturą”. Planujemy również wziąć udział w tegorocznej edycji Festiwalu.

  Obecnie bierzemy udział w dwóch projektach koordynowanych przez Fundację Kultury Bez Barier. Pierwszy z nich – „Paszport do sztuki 2” - to cykl warsztatów dostosowanych do potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Drugi projekt – „Posmakuj Warszawy” - to cykl spotkań poświęconych tematom związanym z kulinariami. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w Muzeum Azji i Pacyfiku w lipcu b.r. i wzięły w nim udział osoby niewidome, Głuche oraz Głuchoniewidome.

  Dział Edukacyjny prowadzi, po umówieniu, zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi typami niepełnosprawności, w tym intelektualnej.

  Ad. 10.

  Staramy się, aby na każdej z wystaw czasowych znalazły się przedmioty, których można dotykać. Na wystawie stałej dostępne są instrumenty muzyczne, których można dotknąć i na których można zagrać.

  Nie mamy dostępnych audiodeskrypcji ani opisów przygotowanych w języku łatwym do przeczytania. Nie organizujemy wydarzeń tłumaczonych na język migowy. Wyjątkiem były wymienione wyżej warsztaty organizowane przez Fundację Kultury Bez Barier.

  Ad. 11.

  Przewijak znajduje się w toalecie dostoswanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie mamy wyznaczonego miejsca do karmienia piersią, ale w Muzeum jest wiele miejsc, w których można spokojnie usiąść z maluszkiem.

  W kawiarni można podgrzać własne jedzenie dla dziecka lub zakupić przekąski. Znajduje się tam również kącik zabaw.

  Ad. 12.

  Budynek, w którym znajduje się ekspozycja został oddany do użytku po 1995 roku. Muzeum wprowadziło się od niego w 2013 roku.

  Kolejne rozwiązania przeznaczone dla zwiedzających z niepełnosprawnościami planowane są w związku z otwarciem II części ekspozycji stałej, które nastąpi w 2. połowie 2020 r.

  Pozdrawiam,

  Pola Zygmunt

  __________________________________________

  Pola Zygmunt

  Specjalista ds.promocji
  Telefon: +48 22 621 94 70 w. 115

  Kom.: +48 604 129 188
  E-mail: <mailto:polazygmunt@muzeumazji.pl> polazygmunt@muzeumazji.pl

  Muzeum Azji i Pacyfiku

  ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

  <http://www.muzeumazji.pl/> www.muzeumazji.pl

  Załączniki