Instytucja: 

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

  Szanowni Państwo,
  Muzeum Etnograficzne w Krakowie przesyła odpowiedzi na poniższe pytania (dla oznaczenia ich w tekście są wyróznione boldem).
  Z poważaniem,
  Bożena Bieńkowska
  z-ca dyrektora
  Muzeum Etnograficzne w Krakowie
  www.etnomuzeum.eu

  Prosimy o:

  1. wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Ratusz przy przy placu Wolnica 1, Kraków

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? – NIE. Ekspozycja muzeum jest umieszczona na 3 kondygnacjach budynku. Obiekty na niej umieszczone nie są odgrodzone od zwiedzających i nie są też umieszczane w gablotach. Do pracowni naukowych wchodzi się bezpośrednio z przestrzeni ekpozycyjnej.
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): NIE DOTYCZY
  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - NIE
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
  a. podjazd dla wózków - TAK
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - TAK
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością – Muzeum nie dysponuje w ogóle miejscami postojowymi. Otoczenie budynku znajduje się na terenie należącym do Miasta Kraków i objęte jest regulacjami miejskimi.
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - NIE
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku – Tylko w toaletach.
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości – aranżacja przetrzeni recepcyjnych nie stanowi problemu dla obsługi gości na wózkach. Portierzy wychodzą do gości (wszystkich), a dojazd wózkiem do kasy jest też możliwy z pominięciem blatu. Obniżenie blatu będzie możliwe (i jest planowane) w niedługim czasie w ramach prac remontowych w budynku, które m.in. zakładają nową aranżację w przestrzeniach recepcyjnych.
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - TAK
  h. inne: W Ratuszu przy placu Wolnica 1, gdzie prezentowana jest wystawa stała, istnieje możliwość zwiedzania w towarzystwie asystenta. Asystent pomoga bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po terenie Muzeum oraz w pełni korzystać z dostępnych materiałów. Jest to oferta bezpłatna. Jeśli jest taka potrzeba, asystent pomoże też dotrzeć z przystanku tramwajowego lub samochodu do Muzeum i z powrotem.

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać: TAK
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: TAK
  c. materiały z audiodeskrypcją: NIE
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: W TRAKCIE WPROAWDZANIA (SĄ WPROWADZANE SUKCESYWNIE)
  e. INNE (jakie?)

  Istnieje możliwość zwiedzania audiodeskryptywnego z dotykowym poznawaniem obiektów. Ze względu na brak linii prowadzących, komunikatów głosowych i audioprzewodników oferujemy takie zwiedzanie jedynie w towarzystwie asystenta gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób) w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie.

  Istnieje również możliwość zwiedzania z przewodnikiem, poszerzonego o audiodeskrypcję wybranych obiektów i możliwość poznania ich za pomocą dotyku. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób), w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie.

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? TAK
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK (wymurowany w 1414 r. na miejscu poprzedniej, drewnianej budowli)

  Muzeum Etnograficzne w Krakowie pragnie być dostępne dla każdego. Ponieważ nasi goście mają różne potrzeby, pracujemy nad tym, by każdy czuł się u nas dobrze i jak najpełniej korzystał z naszej oferty.
  Muzeum od początku uczestniczy w długofalowym projekcie Województwa Małopolskiego, rozpoczętego w 2016 r., który dąży do wciąż lepszego wychodzenia naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami. W 2019 r. Muzeum po raz kolejny otrzymało „Certyfikat dostępności” w trzech kategoriach: niepełnosprawność wzroku, słuchu i ruchu. Nasze działania zostały także uhonorowane nagrodą „Integralia”, przyznawaną corocznie podczas Krakowskich Dni Integracji osobom lub instytucjom w uznaniu za ich działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Kierownicy Biur i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych siedmiu krakowskich uczelni. Należy podkreślić, że MEK był jedyną instytucją kultury w Województwie Małopolskim, która taką nagrodę otrzymała.

  Opracowaliśmy ścieżki zwiedzania wystaw z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, a także program warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchową i intelektualną oraz dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, tj. wzroku lub słuchu). Wymaga to stałej współpracy z tłumaczami polskiego języka migowego, szczególnie przy produkcji filmików przedstawiających ofertę MEK. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły.

  Ważnym aspektem w pracy nad udostępnianiem Muzeum i jego oferty jest aktywność w mediach społecznościowych. Osoby z niepełnosprawnością swoją decyzję o wyjściu do instytucji kultury uzależniają w dużej mierze od informacji, która dostępna jest w Internecie. Toteż MEK za pośrednictwem profilu na Facebooku regularnie zamieszcza zaproszenie do tychże osób skierowane (są to posty, filmy z napisami oraz filmy z zaproszeniami w Polskim Języku Migowym). Zasięg tych filmów jest duży. (Ostatnie dwa filmy z zaproszeniem w PJM na warsztaty rodzinne „Etnokalendarz” miały ponad 2600 wyświetleń.) Posty o wydarzeniach w MEK udostępniane są przez takie strony i grupy jak: Fundacja Między Uszami, Kraków dla wszystkich, PJM Warto wiedzieć więcej, Głucha mama, Życie Głuchych, Życie Osób Głuchych, PZG Oddział Małopolski w Krakowie.

  Jednocześnie, przy często nadawanych przekazach, problemem okazała się nazwa Muzeum, gdyż o ile istnieje w PJM znak odpowiadający „Muzeum”, o tyle nie ma znaku, który odnosiłby się do przymiotnika „Etnograficzny”, ani do samej „Etnografii”. Wobec tego, każdorazowo należy nazwę „E T N O G R A F I C Z N Y” literować, co jest mało funkcjonalną metodą komunikacji. Podjęliśmy więc decyzję o stworzeniu znaku migowy dla „Muzeum Etnograficznego” poprzez konkurs na znak migowy skierowany do osób posługujących się PJM. Został on zorganizowany i przeprowadzony za pośrednictwem portalu Facebook. Utworzyliśmy wydarzenie pod nazwą „Zamigaj MEK”.