'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODP: PD: Wniosek o informację przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

  Szanowni Państwo
  Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
  pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
  wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków TAK
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
  (toaleta przy pałacu)
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a TAK (przewodniki)
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  niepełnosprawnością wzroku TAK
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód NIE
  h. inne: szczegóły na stronie:
  http://www.wilanow-palac.pl/muzeum_otwarte_dostepnosc_muzeum_palacu_w_wilanowie.html

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami? TAK
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać TAK
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy TAK
  c. materiały z audiodeskrypcją TAK
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania TAK
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  TAK
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK
  .

  Pozdrawiam
  ---
  Kamila Misiejuk

  Główny specjalista ds. prawnych
  Dział Administracji
  In-house lawyer
  Administration Department
  + 48 22 5442 776, +48 607 351 365
  kmisiejuk@muzeum-wilanow.pl
  kamilamisiejuk@wp.pl

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Museum of King Jan III's Palace at Wilanów
  www.wilanow-palac.pl

  Od: Monika Tyc/muzeum
  Do: Kamila Misiejuk/muzeum@muzeum_pl, Elżbieta
  Podgórska/muzeum@muzeum_pl
  Data: 22.07.2019 08:50
  Temat: PD: Wniosek o informację

  Od: sprawa-14143@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: muzeum@muzeum-wilanow.pl
  Data: 2019-07-22 07:55
  Temat: Wniosek o informację

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
  dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
  pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
  wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres sprawa-14143@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.informacjapubliczna.org
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego