Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w mailu z dnia 22.07.2019 informuję:

  Ad.1: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
  Ad.2: Tak, możliwe jest zwiedzanie muzeum z psem asystującym.
  Ad.3: W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest zwiedzanie z psem innym niż pies asystujący.
  Ad.4: Zwiedzanie z psem innym niż asystujący możliwe jest pod warunkiem, że jest to pies małej rasy trzymany na rękach bądź w specjalnej torbie / nosidle
  Ad.5: Możliwe jest zwiedzanie z innymi zwierzętami pod warunkami tak, jak w pkt. 4.
  Ad.6: Wstęp ze zwierzętami nie podlega dodatkowym opłatom.
  Ad.7: Muzeum zapewnia ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (możliwość zwiedzania sal ekspozycyjnych na parterze budynku)
  Ad.8: Zastosowane rozwiązania:
  - bezkolizyjny wjazd dla wózków
  - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  - bezkolizyjne ciągi komunikacyjne
  Ad.9 i 10:
  - zwiedzanie ekspozycji jest możliwe dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: audioprzewodniki, przewodnicy przeszkoleni do pracy z osobami niepełnosprawnymi
  - inne działania (np. warsztaty edukacyjne): większość oferty muzeum może być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Ad.11: Tak, w muzeum jest miejsce przystosowane dla rodziców z małymi dziećmi (karmienie / przewijak).
  Ad.12: Siedziba muzeum została zbudowana w roku 1803.

  W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
  Łączę wyrazy szacunku

  Jacek Drejer
  Dyrektor
  Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

  ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
  tel./fax: +48 74 664 60 30, +48 74 664 60 31

  www.muzeum.walbrzych.pl

  Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych: w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną niewymagającej zezwolenia informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych, muzeum@muzeum.walbrzych.pl
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi poczty elektronicznej. Dane będą udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

  Uwaga: Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.