'

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze drogą elektroniczną w dniu 22 lipca 2019 r. przekazujemy poniższe informacje:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze​, 06-406 Opinogóra​,ul. Zygmunta Krasińskiego 9.

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

  Regulamin zwiedzania Muzeum przewiduje poruszanie się w towarzystwie psa asystującego po terenie całego Zespołu Pałacowo-Parkowego włącznie z ekspozycjami muzealnymi wewnątrz budynków.

  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

  Z psem innym niż pies asystujący można wejść na teren parku Zespołu Pałacowo-Parkowego​, jednak nie zezwala się wprowadzania go na teren ekspozycji muzealnych wewnątrz budynków.

  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków:

  Pies inny niż pies asystujący poruszając się po terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego​ powinien posiadać kaganiec oraz być prowadzony na smyczy, nie przewiduje się odstępstw ze względu na wielkość​, czy rasę.

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

  Regulamin Muzeum nie przewiduję możliwości wejścia na teren instytucji w towarzystwie zwierząt innych niż psy na smyczy oraz w kagańcu.

  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

  Na terenie instytucji nie stosuję się opłat za wejście w stosunku do żadnych zwierząt.

  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak, Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji

  Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami stosując następujące rozwiązania:
  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne: winda, platforma dla niepełnosprawnych, schodołaz.

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak:

  a. Większość wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbywa się w Oranżerii, w tym: Koncerty Niedzielne, Koncerty Sobotnie, inne koncerty (Noc Muzeów, Wydarzenie Kulturalne za 1 zł, etc.), część Rodzinnych Niedziel, Wakacji w Muzeum, Ferii w Muzeum oraz lekcji muzealnych. Wydarzenia są ogólnodostępne także dla osób niepełnosprawnych.
  Na życzenie placówki edukacyjnej prowadzącej zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych jesteśmy w stanie organizować zajęcia w obiekcie posiadającym windę, bez barier wejściowych dla osób na wózkach.
  Ponadto w nowopowstałej ekspozycji multimedialnej w Oranżerii zainstalowano ścieżki dla niewidomych oraz opisy alfabetem Braille’a.
  Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zwiedzania Ptaszarni na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
  W ramach ścieżki zwiedzania obiektów i wystaw, w 2019 r. sfinalizowano także remont krypt grobowych Krasińskich, gdzie ekspozycja udostępniona jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zamontowano schodołaz).
  b. Muzeum prowadzi także zajęcia z hipoterapii.

  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a .w większości eksponatów nie można dotykać, jedynie w Oranżerii Muzeum dysponuje multimedialnym dywanem oraz multimedialnym ogrodem który zwiedzający mogą dotykać
  b. wydarzenia nie są tłumaczone na język migowy
  c. Muzeum dysponuje materiałami z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

  Posiadamy miejsce wyznaczone do karmienia dziecka w budynku Oranżerii, jak również miejsce do przewinięcia dziecka.

  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Część budynków została wybudowana przed, część po 1995 r.

  Poniżej wskazuję link do Regulaminu Zwiedzania Muzeum:

  <http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum> http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum

  Sekretariat

  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

  06-406 Opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 9 tel./fax (23) 671 70 25

  e-mail: <mailto:mr@muzeumromantyzmu.pl> mr@muzeumromantyzmu.pl

  Załączniki