'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: ***SPAM*** Wniosek o informację przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 22.07.2019 r., pragnie poinformować, że:

  1) Główny budynek ekspozycyjny Muzeum znajduje się przy ul Warszawskiej 61 w Ciechanowie (06-400).

  2) Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo) ma prawo wstępu do Naszych obiektów;

  3) Zgodnie z Regulaminem zwiedzania ekspozycji Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz wprowadzenia i wnoszenia zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);

  4) Nie dotyczy;

  5) Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz wprowadzenia jakichkolwiek zwierząt;

  6) Nie dotyczy;

  7) Budynek ekspozycyjny jest obiektem zabytkowym, wybudowanym w 1924 roku, o ile to możliwe i zgodne z wytycznymi konserwatorskimi staramy się likwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych;

  8) Budynek ekspozycyjny posiada:

  - podjazd dla wózków;

  - oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a

  - częściowe kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku

  - wystawy stałe wyposażone w monitory z lektorem języka migowego oraz z audiodyskrypcją, audioprzewodniki z audiodyskrypcją wystaw stałych, tyflograficzny plan budynku

  9) Zapewniamy aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;

  10)

  - repliki wybranych eksponatów;

  - wystawy stałe wyposażone w monitory z lektorem języka migowego;

  - materiały z audiodeskrypcją na wystawach stałych.

  11) Obiekt nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia ani do przewinięcia dziecka.

  12) Budynek ekspozycyjny pochodzi z 1924 roku.

  Z poważaniem

  Marta Lawrenc

  Kierownik

  Działu Kadrowo-Administarcyjnego

  ___________________________________

  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

  ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów

  Tel. 23 672 94 58, tel/fax 23 672 53 46

  e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl

  Załączniki