Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

  Dzień dobry,

  Poniżej przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynkach, w których Muzeum Zamoyskich w Kozłówce prowadzi działalność kulturalną.

  1) Nazwa instytucji i adresu siedziby: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak

  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Na teren zespołu pałacowo-parkowego można wejść z psem prowadzonym na smyczy, natomiast zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.

  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): nie dotyczy

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Na teren zespołu pałacowo-parkowego można, ale powinny być prowadzone przez właścicieli w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane poruszanie. Do pomieszczeń ekspozycyjnych zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt.

  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? Nie dotyczy.

  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak.

  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków: Tak do Galerii Sztuki Socrealizmu oraz brak progów i nierówności poziomów Powozowni i Kaplicy.
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością: Tak. Obok Galerii Sztuki Socrealizmu znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością: Tak. Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mogą parkować bezpłatnie na wyznaczonych miejscach.

  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a: W wybranych miejscach: opis tyflomapy zespołu pałacowo-parkowego przy kasie Muzeum, opisy przy tyflografikach w wybranych pomieszczeniach ekspozycyjnych pałacu, drukowany przewodnik w alfabecie Braille’a po ekspozycji pałacowej (udostępniany wg potrzeb)
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku: Nie
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości: Nie
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód: Nie
  h. inne:

  - dla osób mających trudności w poruszaniu się w większości sal ekspozycyjnych w pałacu udostępnione są krzesła, na których można usiąść w trakcie zwiedzania oraz 1 wózek inwalidzki (konieczność ewentualnego wniesienia przez opiekuna);

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak

  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać: Tak - eksponaty dotykowe oraz tyflografiki w wybranych pomieszczeniach ekspozycji pałacu.
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: Nie
  c. materiały z audiodeskrypcją: Nie
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: Nie
  e. INNE:

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? Tak

  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak budynki pochodzą z XVIII - pocz. XX w.

  Z poważaniem

  Anna Fic-Lazor  Dyrektor

  Muzeum Zamoyskich w Kozłówce | Kozłówka 3 | 21-132 Kamionka

  tel. 81 852 83 00 | fax 81 852 83 50 | e-mail: <mailto:kancelaria@muzeumzamoyskich.pl> kancelaria@muzeumzamoyskich.pl | | <http://www.muzeumzamoyskich.pl/> www.muzeumzamoyskich.pl | <https://www.muzeumzamoyskich.pl/1623,rodo> Klauzula informacyjna RODO

  Załączniki