'

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o nformację przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22 lipca 2019 r. Muzeum Żup
  Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przesyła w załączeniu wypełnioną ankietę.

  Pozdrawiam,

  Katarzyna Żywotko-Rogala

  Sekretariat

  <mailto:++48+123+12+34+56> k.rogala@muzeum.wieliczka.pl
  tel. +48 12 289 16 11

  https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/mzk-logo.jpg

  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka
  NIP: 683-000-01-56
  tel.: <tel:+++48+12+278+32+66> + 48 12 278 32 66
  fax: <tel:+++48+12+422+19+47> + 48 12 278 30 28
  <http://www.muzeum.wieliczka.pl/> www.muzeum.wieliczka.pl

  <http://www.facebook.com/muzeum.wieliczka>
  https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/fb.jpg
  <http://instagram.com/muzeum_wieliczka>
  https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/inst.jpg <http://www.youtube.com/>
  https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/yt.jpg

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
  podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
  dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość.

  W związku z stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) przysługują Pani/Panu prawa:
  <http://muzeum.wieliczka.pl/ochrona-danych-osobowych/> Obowiązek
  informacyjny

  P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

  Please consider your environmental responsibility before
  printing this e-mail.

  Załączniki