Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez Książnica Cieszyńska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  przekazujemy informacje jak poniżej:

  1) Wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:

  Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

  Tak - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

  Książnica nie wprowadziła w tym zakresie własnych przepisów.

  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
  pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
  wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca

  b. prowadzenie na smyczy

  c. określona wielkość

  d. określona rasa

  ---

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

  Książnica nie wprowadziła w tym zakresie własnych przepisów.

  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

  Książnica nie wprowadziła w tym zakresie własnych przepisów.

  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

  Tak.

  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków:

  Brak konieczności stosowania podjazdu dla wózków. Główna część (Czytelnia
  Ogólna) dostępna jest na parterze, znajdującym się na poziomie terenu. Na
  pozostałe piętra dotrzeć można windą.

  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością:

  Tak.

  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością:

  Tak. Miejsce dla niepełnosprawnych znajduje się w ciągu ulicy Menniczej
  bezpośrednio przed wejściem do budynku Książnicy.

  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a:

  Nie.

  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  niepełnosprawnością wzroku:

  Nie.

  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości:

  Nie.

  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód:

  Tak.

  h. inne:

  Brak.

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami?

  Nie.

  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać

  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy

  c. materiały z audiodeskrypcją

  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania e. INNE
  (jakie?)

  ---

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

  Nie.

  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Nie. Książnica Cieszyńska składa się z dwóch części - zabytkowej kamienicy
  mieszczańskiej oraz nowszej, dobudowanej w 2000 roku części. Całość została
  oddana do użytkowania w roku 2001.

  Pozdrawiam

  Magdalena Wigłasz-Bilińska

  Książnica Cieszyńska

  ul. Mennicza 46

  43-400 Cieszyn

  Tel.: 33 851 38 45