'

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedzi przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej

  Szanowni Państwo, oto odpowiedzi na postawione pytania w formie dostępu do informacji publicznej:
  Ad1 Nazwa instytucji:
  Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
  Rezydencja królów i Rzeczypospolitej
  Plac Zamkowy 4
  00-277 Warszawa

  Ad2 - do instytucji można wejść z psem asystującym
  Ad3 - z innym psem niż asystujący nie można wejść
  Ad4 - nie dotyczy
  Ad5 - nie
  Ad6 - nie dotyczy

  Ad7 - Instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami:
  Ad. a - TAK
  Ad. b- TAK
  Ad. c - Nie
  Ad. d - NIE
  Ad e - TAK (na stronie internetowej)
  Ad f - nie
  Ad.  g - gdzieniegdzie
  Ad . h - możliwość wypożyczenia wózków inwalidzkich; specjalne platformy w Ogrodzie Dolnym

  Ad. 9  - TAK

  Ad. 10:
  Ad a - TAK
  Ad b - TAK
  Ad. c -  TAK
  Ad d. - TAK

  Ad11 - TAK
  Ad. 12 - Tak

  Z poważaniem,
  Izabela Witkowska-Martynowiczy
  Kierownik
  Centrum Informacji o Zamku
  Biuro Prasowe
  e-mail: iwitkowska@zamek-krolewski.pl
  tel:   22 35 55 221; 664 118 303

  *****************************************************
                         
  Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum
  Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
  pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
  https://www.zamek-krolewski.pl/

  https://zamek-krolewski.pl
  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowychw Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum

  Załączniki