Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

  Dzień dobry.
  Miejska Biblioteka Publiczna w myśl ustawy udostępnia następujące informacje:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).
  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

  Nie mamy opracowanej procedury dot. możliwości wchodzenia z psem asystującym do Biblioteki. Jeśli zaistniałaby taka konieczność nie czyniono by w Bibliotece trudności z zachowaniem oczywiście środków ostrożności.

  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

  Nie przewidziano takiej możliwości.

  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

  Nie

  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

  Nie dotyczy

  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

  Tak

  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków

  Tak
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością

  Tak

  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością

  Nie/ Biblioteka nie jest właścicielem obiektu ani terenu otaczającego budynek. Właścicielem jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a

  Nie

  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku

  Nie

  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości

  Nie

  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód

  Spełniające normy określone przepisami, szerokie jednak nie są z uwagi na usytuowanie w budynku zabytkowym

  h. inne

  Platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

  Tak

  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  Udostępniamy książki mówione, filmy z audiodeskrypcją oraz książki pisane wielką literą przeznaczone dla osób słabowidzących

  a. eksponaty, których można dotykać

  Nie

  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy

  Nie, ale jeden pracownik posługuje się językiem migowym i może porozumieć się z osobą chcącą skorzystać z naszych zbiorów.
  c. materiały z audiodeskrypcją

  Filmy udostępniane na zewnątrz (kilkanaście tytułów)

  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania

  Wystawy organizowane z Bibliotece uwzględniają opisy dużą czcionką.

  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

  W budynku głównym nie/ w budynku obok znajduje się Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży i tam znajduje się stanowisko do przewijania. Osobnego pomieszczenia czy miejsca do karmienia nie ma.

  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Tak

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-13770@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.informacjapubliczna.org
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Adriana Flisińska

  -----------------------------------
  kierownik administracji
  Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 12 a
  tel. 83 3416015, 504175405
  http://mbp.org.pl