'

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 08 lipca 2019r. dotyczącego
  dostępu do informacji publicznej udzielamy poniżej odpowiedzi:
  1. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul.
  Kościuszki 14, 95-200 Pabianice.
  2. Tak, instytucja nie stawia żadnych przeszkód w tym zakresie.
  3. Tak, istnieje taka możliwość na prośbę osoby zainteresowanej.
  4. a) Posiadanie kagańca - tak, b) prowadzenie na smyczy - tak, c)
  określona wielkość - nie, d) określona rasa - nie.
  5. Przypadki rozpatrywane indywidualnie.
  6. Nie, instytucja nie pobiera dodatkowych opłat.
  7. Tak.
  8. a) podjazd dla wózków - brak, obecnie instytucja prowadzi starania o
  wykonanie takiego podjazdu. Obecnie podjazd możliwy jest przez salę
  widowiskową, b) toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
  sprawnością - nie, obecnie instytucja prowadzi starania o zabezpieczenie
  warunków, aby mogły skorzystać z nich osoby z niepełnosprawnością.
  Budynek wybudowano w 1903 roku, następnie przystosowany został do
  prowadzenia działalności kulturalnej bez udogodnień dla osób
  niepełnosprawnych. c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością -
  tak, d) oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - nie, e) kontrastowe
  oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku -
  nie, f) obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie, g) szerokie ciągi
  komunikacyjne bez przeszkód - tak, h) inne - brak.
  9. Tak. Udział w zajęciach, warsztatach, koncertach, spektaklach,
  konkursach. Organizowanie aktywności typowo przeznaczonych dla osób
  niepełnosprawnych, np. zajęcia ruchowe i psychologiczne.
  10. a. eksponaty, których można dotykać - instytucja kultury nie posiada
  eksponatów, b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - nie, c. materiały
  z audiodeskrypcją - nie, d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do
  przeczytania - nie, instytucja nie posiada eksponatów, e. INNE (jakie?)
  - każda osoba niepełnosprawna w zależności od potrzeb traktowana jest w
  sposób indywidualny, aby mogła korzystać z całej oferty kulturalnej
  proponowanej przez instytucję. Osoby niepełnosprawne biorą czynny udział
  w działaniach instytucji. Na stałe współpracujemy z instytucjami i
  stowarzyszeniami a także fundacjami w zakresie współorganizacji imprez
  itp. zrzeszającymi lub opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi.
  11. Tak.
  12. Tak.

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.
  Z poważaniem
  Maria Wrzos - Meus
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

  --
  *Milena Nowińska
  Sekretariat
  * Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
  w Pabianicach
  ul. Kościuszki 14
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 46 90
  NIP: 731 10 08 214