Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: frombork@frombork.art.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2019-07-08 06:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowedź na wniosek o informację przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację.

  --
  Anna Zienkiewicz
  Zastępca Dyrektora
  Muzeum Mikołaja Kopernika
  we Fromborku
  tel. 608 809 884

  Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych w Muzeum
  Mikołaja Kopernika we Fromborku
  http://frombork.art.pl/bip/polityka-prywatnosci/

  Załączniki

 • Re: Odpowedź na wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Otrzymaliśmy tylko jedną stronę odpowiedzi na nasz wniosek. Widać, że to nie wszystko. Poprosimy o całość.

  Pozdrawiam,

  Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.informacjapubliczna.org
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  Dzień dobry
  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  --
  Anna Zienkiewicz
  Zastępca Dyrektora
  Muzeum Mikołaja Kopernika
  we Fromborku
  tel. 608 809 884

  Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych w Muzeum
  Mikołaja Kopernika we Fromborku
  http://frombork.art.pl/bip/polityka-prywatnosci/

  Załączniki