Instytucja: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku

  Twoja wiadomość

  Do: info@muzeum.narodowe.gda.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-08 06:46

  odczytano w dniu 2019-07-08 08:23.

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku

  Twoja wiadomość

  Do: info@muzeum.narodowe.gda.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-08 06:46

  odczytano w dniu 2019-07-08 09:18.

 • (bez tematu) przez Muzeum Narodowe w Gdańsku

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby Muzeum Narodowe w
  Gdańsku

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
  pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
  wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca n/d
  b. prowadzenie na smyczy n/d
  c. określona wielkość n/d
  d. określona rasa n/d

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? n/d
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków TAK
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością TAK
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a NIE
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  niepełnosprawnością wzroku NIE
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości TAK
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
  różnymi niepełnosprawnościami? TAK
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania): TAK

  a. eksponaty, których można dotykać TAK (na warsztatach dla grup z
  niepełnosprawnościami)
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
  c. materiały z audiodeskrypcją NIE
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania TAK
  e. INNE (jakie?) warsztaty dla grup z niepełnosprawnością (zajęcia
  dostosowane do możliwości grupy)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  TAK
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? NIE

  Piotr Parol

  Kierownik

  Działu Infrastruktury Muzealnej

  Muzeum Narodowego w Gdańsku

  Tel. 58 301 70 61 w. 248