'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

  • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

    Prosimy o:

    1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

    oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

    2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
    3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
    4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

    a. posiadanie kagańca
    b. prowadzenie na smyczy
    c. określona wielkość
    d. określona rasa

    5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
    6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
    7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
    8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

    a. podjazd dla wózków
    b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
    c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
    d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
    e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
    f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
    g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
    h. inne

    9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
    10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

    a. eksponaty, których można dotykać
    b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
    c. materiały z audiodeskrypcją
    d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
    e. INNE (jakie?)

    11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
    12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji