Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek z 20 marca 2020 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez None

  Dzień dobry,

  realizując Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję
  w załączeniu żądane informacje wraz z pismem Dyrektora Wydziału Nadzoru i
  Kontroli DUW.

  Dodatkowo dołączam link do strony BIP DUW, gdzie są publikowane polecenia
  <https://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa/odd
  zial-ratownictwa-med/2537,Oddzial-Ratownictwa-Medycznego.html>
  https://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa/oddz
  ial-ratownictwa-med/2537,Oddzial-Ratownictwa-Medycznego.html

  Łączę wyrazy szacunku

  Magdalena Więcek

  Starszy Specjalista

  Wydział Nadzoru i Kontroli

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Numer telefonu 71-340-64-19

  Załączniki

 • uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z 20 marca 2020 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez None

  Dzień dobry,

  w uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2020 r. przekazuję
  polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 i 13 marca 2020 r.

  Łączę wyrazy szacunku

  Magdalena Więcek

  Starszy Specjalista

  Wydział Nadzoru i Kontroli

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Numer telefonu 71-340-64-19

  Załączniki

  • Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska__uzupełnienie_odpowiedzi_na_wniosek__gkVLBKR.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Poleceie_Wojewody_Dolnoslaskiego_z_dnia_12.03.2020_r..pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Poleceie_Wojewody_Dolnoslaskiego_z_dnia_13.03.2020_r..pdf (nieskanowany) Skanuj
 • informacja przekazana do MSWiA o wydanych poleceniach z dnia 12 i 13.03.2020 r. przez None

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję pismo zawierające informację o wydanych poleceniach
  z dnia 12 i 13 marca 2020 r. przesłane do wiadomości właściwych ministrów.

  Jednocześnie chciałam poinformować, że obecnie wszystkie polecenia Wojewody
  Dolnośląskiego i inne sygnowane przez niego dokumenty dotyczące COVID-19 są
  dostępne pod linkiem:

  https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/akty-prawne-i-dokumenty/16496,Akty-prawn
  e-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-COV.html

  Bardzo dziękuję za pomoc.

  Łączę wyrazy szacunku

  Magdalena Więcek

  Starszy Specjalista

  Wydział Nadzoru i Kontroli

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Numer telefonu 71-340-64-19

  Załączniki

  • Pismo_z_inform._do_MSWiA_o_wydaniu_poleceń_z_dnia_12_i_13.03.2020_r..pdf (nieskanowany) Skanuj