Instytucja: 

Wojewoda Pomorski

 Monitoring: 

Działania wojewodów w związku z COVID-19

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Pomorski

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek wraz z załącznikami.

  Z poważaniem,

  Jarosław Ziętkiewicz

  Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli

  Wydział Polityki Społecznej

  Pomorski Urząd Wojewódzki

  tel. 58 3077 679

  Załączniki

 • odp. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Pomorski

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że wszystkie polecenia i zarządzenia dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych są dostępne na stronie internetowej :
  https://www.gdansk.uw.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19

  W załączniku przesyłamy dokumenty.

  Z wyrazami szacunku,

  Biuro prasowe
  tel.: 58 307 7 232 faks: 58 301 14 17

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jest Wojewoda Pomorski. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewodę.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  · dostępu do swoich danych osobowych,
  · żądania sprostowania swoich danych osobowych
  · żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  · przenoszenia swoich danych
  Kontakt do inspektora ochrony danych: {{ email }}

  Załączniki

  • Polecenie__z_dnia_16_marca_2020_r._-_łóżka1.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie__z_dnia_16_marca_2020_r._-_łóżka.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_UG_-_18.03.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_Wojewody_Pomorskiego_-_PUP.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_Wojewody_Pomorskiego_-_Straże_Gminne.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_z_dnia_5_kwietnia_2020_r._-_szpitale.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_z_dnia_11_marca_2020_r._żłobki.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_z_dnia_12_marca_2020_r._-_wspolpraca.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_z_dnia_15_marca_2020_r1.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_z_dnia_15_marca_2020_r.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenie_z_dnia_24_marca_2020_r.-_straze.7z (nieskanowany) Skanuj
  • polecenie_z_dnia_24_marca_2020_r.-_żlobki.7z (nieskanowany) Skanuj
  • Pismo_przewodnie_do_MSWiA.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Pismo_przewodnie_do_MZ.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Fw: odp. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Pomorski

  W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej przesyłamy klauzulę RODO.

  Z wyrazami szacunku,

  Biuro prasowe

  Załączniki

  • Klauzula_informacyjna.pdf (nieskanowany) Skanuj