Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Warmińsko-Mazurski

  Witam

  w tej chwili odpiszę w bardzo uproszczonej formie. Wszystkie polecenia
  znajdują się https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/covid-20

  z uwagi na gigantyczną ilość zadań bardzo proszę o rozważenie
  konieczności przesyłania kolejnych tego typu wniosków w tym momencie.

  Proszę o informację, czy ta odpowiedź jest wystarczająca.

  Z poważaniem

  Krzysztof Kuriata

  W dniu 31.03.2020 o 13:40, sprawa-20401@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  /Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
  ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
  i jej usunięcie./

  /Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są na stronie internetowej
  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
  i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  w Punkcie Obsługi Klienta./

 • Fwd: Pożycz bez wychodzenia z domu > Do 200 000 zł taniej nawet o 50% >>> przez Wojewoda Warmińsko-Mazurski

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Pożycz bez wychodzenia z domu > Do 200 000 zł taniej nawet o 50%
  >>>
  Data: Mon, 06 Apr 2020 10:07:03 +0200
  Nadawca: Bancovo / Salelifter <okazja@mailing.salelifter.com>
  Odpowiedź-Do: replyto@salelifter.eu
  Adresat: wojewoda@uw.olsztyn.pl

  BANCOVO

  POŻYCZ NA BANCOVO • TANIEJ NAWET O 50%! • SPRAWDZAM!
  <https://s.ecampaign.pl/k/106670/b4ol/21b2f6eb539b6>


  kliknij:Pobierz obrazki, aby zobaczyć ofertę dla Ciebie!
  <https://s.ecampaign.pl/k/106670/b4oy/21b2f6eb539b6>

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dostępnych u pośrednika
  kredytów konsumenckich w Ofercie dla Nowych Klientów wynosi 9,59%,
  całkowita kwota kredytu: 25 455,06 zł, całkowita kwota do zapłaty przez
  Konsumenta: 36 027,48 zł, oprocentowanie 1,64%, całkowity koszt kredytu:
  10 572,43 zł (w tym: prowizja 2 361,43 zł, odsetki 8 211,00 zł), 56
  miesięcznych rat równych w wysokości 433,79 zł. Kalkulacja została
  dokonana na dzień 31.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
  NewCommerce Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul.
  Łopuszańskiej 38D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570731, NIP 522-30-35-475, REGON
  362235866, kapitał zakładowy: 2 895 000,00 zł, wpłacony w całości, jest
  pośrednikiem kredytowym banków: Alior Bank S.A., Alior Bank S.A. Oddział
  T-Mobile Usługi Bankowe, Santander Bank Polska S.A., TF Bank AB Sp. z
  o.o. oraz firm pożyczkowych: Aiqlabs Sp. z o.o., Cross Loan S.A., IPF
  Polska Sp. z o.o., Smartney Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., TAKTO
  Finanse Sp. z o.o., Wonga.pl Sp. z o.o. oraz jest umocowany do
  dokonywania w ich imieniu czynności faktycznych związanych z zawieraniem
  umów o kredyt lub pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert,
  zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja
  tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz, w niektórych
  przypadkach, do dokonywania czynności prawnych zawierania umów o kredyt
  lub pożyczkę. „Oferta dla Nowych Klientów" dotyczy Klientów, którzy
  złożyli pierwszy wniosek o kredyt konsumencki na bancovo.pl po
  20.02.2019 r. Analiza własna pośrednika obejmująca okres 10.2018 r. –
  01.2019 r. wykazała, że koszt całkowity poszczególnych kredytów
  prezentowanych konsumentowi w odpowiedzi na jeden wniosek może się
  różnić nawet o 50%.
  NewCommerce Services sp. z o o, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

  Advertisement
  ------------------------------------------------------------------------

  Administratorem bazy, w której znajduje się Twój adres e-mail
  wojewoda@uw.olsztyn.pl jest Buy Together Polska sp. z o.o. z siedzibą w
  Poznaniu (61-144), przy ul. Na Miasteczku 12 lok. 8, KRS:0000243809,
  NIP: 7781432056
  Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości z ofertami przesyłanymi przez
  Salelifter Sp. z o.o. do bazy Buy Together Polska kliknij tutaj
  <http://s.ecampaign.pl/rfs.php?u=106670&key=21b2f6eb539b6&mkey=4e3aaa13&ml=5667>.

  !DSPAM:10601,5e8ae32a71457498843723!

  /Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
  ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
  i jej usunięcie./

  /Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są na stronie internetowej
  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
  i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  w Punkcie Obsługi Klienta./