Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski

  Twoja wiadomość

  Do: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-31 13:40

  odczytano w dniu 2020-03-31 13:47.

 • dot. wniosku o udziel. info. publ. przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że odpowiedź na Państwa zapytanie przesyłam w załączniku

  Dagmara Latuszek
  Oddział Nadzoru
  Wydział Nadzoru i Kontroli
  dlatuszek@bydgoszcz.uw.gov.pl<mailto:dlatuszek@bydgoszcz.uw.gov.pl>

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
  tel. 52 349-72-78
  [cid:image001.png@01D61250.AADD1EB0]

  Załączniki