Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Łódzki

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2020-03-31 13:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-03-31 13:47

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Łódzki

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2020-03-31 13:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-03-31 13:47

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Wojewoda Łódzki

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam pismo dot. udostępnienia informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Błażej Krawczyk
  Kierownik Oddziału
  ----------------------------------------------------------
  Oddział Zarządzania Kryzysowego / Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  Tel.: 42 664-14-18
  E-mail: blazej.krawczyk@lodz.uw.gov.pl
  ---------------------------------------------------------
  www.bezpieczenstwo.lodzkie.eu
  www.facebook.com/zarzadzaniekryzysowe
  ----------------------------------------------------------
  Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając link.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Łódzki

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na pismo z dn. 31 marca 2020.

  Załączniki

  • Polecenia_Wojewody.rar (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedź_na_wniosek_Watchdog_Polska.docx (nieskanowany) Skanuj
  • Polecenia_Woj._Wotch_Dog.7z (nieskanowany) Skanuj