Instytucja: 

Wojewoda Małopolski

 Monitoring: 

Działania wojewodów w związku z COVID-19

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Małopolski

  Twoja wiadomość

  Do: MUW
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31 marca 2020 13:40:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 1 kwietnia 2020 07:58:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Małopolski

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Anna Amante
  Małopolski Urząd Wojewódki w Krakowie
  Wydział Organizacji i Kontroli
  Oddział Organizacji
  tel. (12) 39 21 904

  Załączniki

  • Zał.1_-_Pisma_do_ministrów.zip
  • Zał.2_-_Polecenia_Wojewody_Małopolskiego.zip
  • OK-I.1331.1.99.2020-SO_Watchdog_Polska-COVID-19-powiadomienia_-_Odpowiedź.pdf