Instytucja: 

Wojewoda Opolski

 Monitoring: 

Działania wojewodów w związku z COVID-19

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Opolski

  Twoja wiadomość

  Do: BOK
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31 marca 2020 13:40:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 31 marca 2020 14:12:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Opolski

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek z 31.03.2020 r.

  Z poważaniem
  Mirosław Próchniak
  Starszy inspektor wojewódzki
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
  tel. 77 45 24 510
  [_logo_samo]
  Opolski Urząd Wojewódzki
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  tel. 77 45 24 125
  fax 77 45 24 705
  www.opole.uw.gov.pl<http://www.opole.uw.gov.pl/>

  " DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ,
  NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ"

  Administratorem Twoich danych
  osobowych jest Wojewoda Opolski.
  Dane przetwarzane są w celu
  prowadzenia korespondencji.
  Szczegóły na stronie BIP OUW <https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/klauzula-ogolna.html>

  Załączniki

  • image003.jpg
  • Nowy_folder_skompresowany_zip.zip