Instytucja: 

Wojewoda Podkarpacki

 Monitoring: 

Działania wojewodów w związku z COVID-19

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read receipt: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Podkarpacki

  Your message

  To: {{ email }}
  Subject: Wniosek o informację publiczną
  Sent: Tue, 31 Mar 2020 11:40:32 -0000

  was read on Wed, 1 Apr 2020 09:18:47 +0200

 • Pismo z PUW, Symbol: S-V.1331.2.2020 [KWRID: 3440398] przez Wojewoda Podkarpacki

  Dzień dobry,
  Otrzymałeś pismo wysyłane automatycznie z systemu e-Dok z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Informacje o otrzymanym piśmie:
  -------------------------------
  Symbol pisma: S-V.1331.2.2020
  Data pisma: 2020-04-07
  Dotyczy: odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Szeremeta

  Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:
  ----------------------------------------------------
  Symbol sprawy: S-V.1331.2.2020
  Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Szeremeta
  Symbol komórki: S-V
  Nazwa komórki: Oddział Rynku Pracy

  informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  ----------------------------------------------------
  Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
  Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w zakresie spraw realizowanych w PUW w Rzeszowie.
  Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), jeśli są błędne lub nieaktualne oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przetwarzania.
  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie można uzyskać pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/informator-klienta/ w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych"

  Załączniki

  • KW_1430448_S_plik9.PDF
  • KW_1430448_S_plik8.PDF
  • KW_1430448_S_plik7.PDF
  • KW_1430448_S_plik18.DOC
  • KW_1430448_S_plik6.PDF
  • KW_1430448_S_plik17.PDF
  • KW_1430448_S_plik5.PDF
  • KW_1430448_S_plik16.PDF
  • KW_1430448_S_plik4.PDF
  • KW_1430448_S_plik13.PDF
  • KW_1430448_S_plik3.PDF
  • KW_1430448_S_plik12.PDF
  • KW_1430448_S_plik2.PDF
  • KW_1430448_S_plik10.PDF