Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 10 września 2018-OR.1431.12.2018 przez Starostwo Powiatowe w Limanowej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
  września 2018 roku informujemy, że:

  Ad.1.Starostwo Powiatowe w Limanowej posiada wdrożony obieg dokumentów
  SIDAS EZD firmy MADKOM.

  Ad.a)System obiegu dokumentów jest systemem wspomagającym obieg
  dokumentów w urzędzie.

  Ad.b)System SIDAS jest kompatybilny z platformą e-PUAP2.

  Ad.2.Wszystkie korespondencje są przekazywane elektronicznie.

  Ad.3.Nie dotyczy

  Ad.4.Nie dotyczy

  --
  Dariusz Pajor
  Starostwo Powiatowe w Limanowej
  ul.Józefa Marka 9
  34-600 Limanowa