Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego obiegu dokumentów (RK.1430.078.2018) przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
  sierpnia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
  udostępniam informacje jak niżej:

  Starostwo Powiatowe w Lublińcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
  dokumentów, który jest kompatybilny z platformą EPUAP. Jest to
  wspomagająca forma dekretacji dokumentów. Decyzje administracyjne są
  doręczane w następujący sposób:

  -w przypadku podmiotów innych niż podmioty publiczne – za pokwitowaniem
  przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
  r. Prawo pocztowe, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną,

  -w przypadku podmiotów publicznych – za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  W nielicznych przypadkach podmiot publiczny nie podaje adresu
  elektronicznej skrzynki podawczej i nie wnioskuje o doręczenie za jej
  pośrednictwem, wówczas dokumentacja jest dostarczana za pokwitowaniem
  przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
  r. Prawo pocztowe. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem
  Cyfryzacji w powyższej sprawie.

  _Proszę o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej wiadomości_, w
  terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na adres
  elektroniczny: {{ email }}.

  Z poważaniem

  Iwona Nieszporek
  Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe w Lublińcu
  ul. Paderewskiego 7
  42-700 Lubliniec
  Tel.: +48 (34) 351 05 19
  www.lubliniec.starostwo.gov.pl

  Informuję, iż w celu załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu, stosując przepisy rozporządzenia
  Parlamentu Europej¬skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1)
  oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można się zapoznać na stronie
  www.lubliniec.starostwo.gov.pl lub bezpośrednio u pełnomocnika ds. informacji publicznej.

 • Re: Udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego obiegu dokumentów (RK.1430.078.2018) przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

  Dzień dobry.

  W związku z brakiem potwierdzenia odbioru wiadomości dotyczącej wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie elektronicznego obiegu
  dokumentów, przesłanej w dniu 21.09.2018 r. na wskazany adres e-mail,
  _ponownie proszę_ o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej
  wiadomości, w terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na
  adres elektroniczny: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>.

  Z poważaniem

  Iwona Nieszporek
  Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe w Lublińcu
  ul. Paderewskiego 7
  42-700 Lubliniec
  Tel.: +48 (34) 351 05 19
  www.lubliniec.starostwo.gov.pl

  W dniu 21.09.2018 o 13:30, Informacja Publiczna pisze: