Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej

  AG.1431.44.2018
  Łęczna.24.09.2018 r.

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  sprawa-9713@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2018 r. uprzejmie informuję:
  Ad. 1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej nie posiada wdrożonego elektronicznego
  obiegu dokumentów /EZD/.
  Ad. 2. Decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA są
  przekazywane podmiotom publicznym / które posiadają e-PUAP/ za
  pomocą platformy e-PUAP.

  Ad. 3 -4. Ponieważ nie wystąpiły przeszkody , Starostwo nie kontaktowało się
  z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia problemów.


  Z poważaniem Kazimierz Radko-Sekretarz Powiatu.