Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łukowie

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@starostwolukow.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-09-10 13:46

  odczytano w dniu 2018-09-10 14:38.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łukowie

  Witam,

  Po zebraniu informacji z wydziałów, przekazuje odpowiedzi na Państwa pytania:

  Ad.1 -

  Tak

  Ad.1a -

  wspomagająca

  Ad.1b -

  tak obieg jest kompatybilny

  Ad.2. -

  nie wszystkie

  Ad.3. -

  Nie wszystkie decyzje administracyjne wydawane prze Starostwo Powiatowe w Łukowie są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePuap ze względu iż nie wszystkie urzędy publiczne (gminy, powiaty, inspekcje itd.), do których kierowane są decyzje lub osoby fizyczne będące stroną postepowania administracyjnego posiadają konto na platformie ePuap, dzięki któremu obie strony mogą komunikować się elektronicznie.

  W przypadku kiedy podmiot publiczny posiadający konto na ePuap zarzada przesłania decyzji administracyjnej drogą elektroniczną za pomocą ePuap, Starostwo Powiatowe w Łukowie decyzje administracyjne również przesyła za pomocą ePuap.

  W wielu przypadkach zgodnie z art. 39 ze znaczkiem 1 par. 1d kpa, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dok. Elektronicznego tj. w formie papierowej za pokwitowaniem operatora pocztowego w rozumienie ustawy a dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe lub przez swoich pracowników lub przez inne organy lub osoby.

  Ad.4.

  Nie dotyczy.

  ----------------------------------------------------------------

  Z wyrazami szacunku / Best Regards

  Andrzej Trokowicz

  Kierownik Referatu Informatyki

  w wydz. Administracyjno-Gospodarczym

  tel. 25 798 22 03 wew. 140

  Starostwo Powiatowe w Łukowie

  ul. Piłsudskiego 17

  21-440 Łuków

  ----------------------------------------------------------------