Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna Starostwo Powiatowe w Bochni przez Starostwo Powiatowe w Bochni

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.10.09.2018 r. uprzejmie informuję:
  1. Starostwo Powiatowe w Bochni posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, który jest główną formą dekretacji dokumentów i jest kompatybilny z platformą EPUAP.
  2. Decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA są przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą tych podmiotów z pewnymi wyjątkami, a mianowicie:
  - w przypadku gdy pismo, postanowienie lub decyzja administracyjna zawierają załączniki wielkoformatowe m.in. projekt budowlany,mapy, przedmiotowe dokumenty wraz z załącznikiem przesyłane są w formie papierowej, z uwagi na brak możliwości skanowania wielkoformatowych dokumentów
  - w przypadku decyzji dot. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej decyzje wydawane są w wersji papierowej ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dep. Geodezji i Kartografii wymaga 2 egzemplarzy decyzji z klauzulą prawomocności
  - w przypadku decyzji, które służą za podstawę wpisu do ksiąg wieczystych Sąd Wieczystoksięgowy wymaga od organów publicznych oryginałów decyzji ze stosownymi pieczęciami.

  Z poważaniem

  Bogusława Fruga
  Z-ca Dyrektora Wydziału
  Organizacyjno-Prawnego
  e-mail: b.fruga@powiat.bochnia.pl
  tel. 14 6153701

  Starostwo Powiatowe w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 31
  32-700 Bochnia
  tel. 14 6153700
  fax 14 6153708