Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
  Starostwo powiatowe w Ostrzeszowie:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
  (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  EOD wdrożono dopiero w lipcu 2018 roku.

  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

  EOD jest forma wspomagającą.

  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
  platformą EPUAP?

  EOD jest w trakcie uzupełniania uprawnień z EPUAP, jesteśmy w trakcie
  uzyskiwania "kompatybilności"

  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art.
  39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
  https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

  Większość decyzji jest jeszcze wysyłana w formie papierowej, np decyzje
  budowlane zawierająca załącznik z postaci projektu budowlanego, który nie
  sposób wysłać przez epuap.
  Poza tym jeszcze nie wszystkie osoby upoważnione do wydawania decyzji
  administracyjnych posiadają podpis kwalifikowany decyzji nie jest dużo, a
  certyfikat jest kosztowny).

  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
  pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne
  stoją na przeszkodzie?
  j.w.
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
  usunięcia ww. przeszkód?
  odnośnie pkt. 1 b tak, pozostałe nie.

  --
  Ireneusz Jeziorny
  Sekretarz Powiatu
  tel. 62 732 00 43
  kom. 519 333 043

  Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
  ul. Zamkowa 31
  63-500 Ostrzeszów
  www.powiatostrzeszowski.pl