Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@powiatpultuski.pl> o 10.09.2018 13:46

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o10.09.2018 16:30

 • Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku

  W załączeniu przesyłam Pismo dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem
  ------------------------------------------------
  Hanna Turek
  Wydział OR
  Starostwo Powiatowe w Pułtusku
  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11
  tel. 23 306 71-14

  Załączniki