Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Rykach

  Dzień Dobry
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 września 2018 r. dot. elektronicznego obiegu dokumentów informujemy:
  Ad. 1. Starostwo Posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów
  Ad. 2. Elektroniczny obieg dokumentów jest formą wspomagającą
  Ad. 3. Decyzje administracyjne których strona lub uczestnikiem są podmioty realizujące zadania publiczne są doręczane zgodnie z art. 39 ustawy z           dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
  Ad. 4. -  
  Ad. 5. - 
   
  Z poważaniem
  Katarzyna Czerska 
  Wydział Organizacyjny
  Starostwo Powiatowe w Rykach
   81 8657462