'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@szydlowiecpowiat.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 10.09.2018 13:46

  odczytano w dniu 11.09.2018 09:33.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 10.09.2018 r.

  Z poważaniem


  <file:///C:/Users/Wojciech%20Burski/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/Her
  bv.jpg>


  <file:///C:/Users/Wojciech%20Burski/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/unt
  itled1.bmp>

  Wojciech Burski

  STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

  Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

  Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

  Tel. +48 48 617 70 25

  Fax +48 48 617 70 09

  <mailto:wojciech.burski@szydlowiecpowiat.pl>
  wojciech.burski@szydlowiecpowiat.pl

  <http://www.szydlowiecpowiat.pl/> www.szydlowiecpowiat.pl

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
  zawierać informacje prawnie chronione.

  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób
  nieuprawnionych do ich otrzymania.

  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż
  zostały przesłane.

  Załączniki