Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2018-09-10 13:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie

  --
  Dzień dobry,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10 września
  2018 r.  w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
  Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
  Sekretarza Powiatu - Pana Wacława Prażucha.

  Z poważaniem
  Monika Marsy

  ****************************************
  Samodzielne stanowisko ds. elektronicznych technik pracy i
  Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Narutowicza 38
  33-100 Tarnów
  tel. 14/ 68-83-366; faks 14/68-83-310
  www.powiat.tarnow.pl

  Zanim wydrukujesz, pomyśl o odpowiedzialności za ŚRODOWISKO NATURALNE
  Before printing, think about your responsibility and commitment with the
  ENVIRONMENT

  Uwaga!

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
  przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze
  jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
  bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej
  informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
  niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
  komputera.

  Attention!

  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
  material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
  taking of any action in reliance upon, this information by person or
  entity other than the intended recipient is not permitted. If you
  received this in error, please contact the sender and delete the
  material from any computer.

  Załączniki

  • EZ.1431.1.2018_odpowiedz_na_wniosek_uoip.docx