Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na zapytanie przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

  OR.1431.8.2018
  Wysokie Mazowieckie, 12.09.2018r.


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  w Warszawie

  Odpowiadając na wniosek przesłany za pośrednictw poczty elektronicznej
  udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  Ad1) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem mamy wdrożony
  elektroniczny system obiegu dokumentów

  jako wspomagająca forma dekretacji dokumentów, który jest kompatybilny z
  platformą epuap,

  ad2) zgodnie z art. 39 kpa pisma doręczane są pośrednictwem operatora
  pocztowego. Na podstawie art. 39 1 doręczanie

  pism, a w tym decyzji administracyjnych, podmiotom publicznym w zdecydowanej
  większości odbywa się za pomocą

  komunikacji elektronicznej,

  ad3) powodem nie przekazywania wszystkich pism podmiotom publicznym za
  pomocą platformy epuap są względy organizacyjne

  po stronie tych podmiotów,

  ad4) nie.

  Czesław Buczyński

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

  Tel. 86 275 24 17 w.66