Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

  *PO.1431.26.2018*

  **

  *Sieć Obywatelska*

  *Watchdog Polska
  *

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa**
  *

  **

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 września 2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1330), informuję, co następuje:

  1.Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
  dokumentów.

  a)podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania
  i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu jest system
  tradycyjny tj. system wykonywania czynności kancelaryjnych,
  dokumentowania przebiegu załatwienia spraw, gromadzenia i tworzenia
  dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania
  z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacjiw
  tej postaci;

  b)elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą EPUAP.

  2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
  art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego są doręczane w sposób
  wskazanyw artykule.
  3. Jesteśmy w trakcie przeszkolenia pracowników, zakładania profili
  zaufanych oraz podpisów elektronicznych.
  4. Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji, ponieważ nie
  mamy żadnych przeszkód do korzystania z EPUAP-U w naszej jednostce.

  Niniejsza odpowiedź została przygotowana na podstawie informacji
  przekazanych przez Kierownika Biura Obsługi Interesanta w Starostwie
  Powiatowym w Zgorzelcu.

  --

  Anna Lubańska

  Wydział Prawno - Organizacyjny

  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

  ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a

  59-900 Zgorzelec

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowna Pani,

  potwierdzam otrzymanie odpowiedzi na wniosek w dniu 24.09.2018 r.

  z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz

  Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego