Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Iławie

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Iławie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 10.09.2018 13:46

  odczytano w dniu 10.09.2018 13:54.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Iławie

  Dzień dobry,

  OSO.1431.49.2018 Iława, 24.09.2018 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z 10 września 2018 r. (wpłynął do Starostwa Powiatowego w Iławie 10 września 2018 r.) o udostępnienie informacji publicznej
  na podstawie art.2 ust.1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330, zm.: Dz.U.2018.1669) informuję, jak niżej:

  Ad. 1.

  Starostwo Powiatowe w Iławie nie posiada elektronicznego obiegu dokumentów.

  Ad. 2.

  Decyzje administracyjne, w sprawach gdzie stroną są podmioty publiczne, przekazywane są tym podmiotom drogą elektroniczną przez ePUAP (o ile podmioty
  te posiadają tę skrzynkę podawczą).

  Ad. 3.

  Starostwo Powiatowe w Iławie nie ma problemów organizacyjnych/technicznych/innych, które utrudniałyby korzystanie z ePUAP.

  Ad.4.

  Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

  Z up. STAROSTY

  Anna Wnuk

  SEKRETARZ POWIATU

  Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

  Dziękuję

  Anna Wnuk
  INSPEKTOR
  Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich,
  Zdrowia i Bezpieczeństwa
  Referat Administracyjno-Gospodarczy
  telefon 89 649 07 24
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  POWIAT IŁAWSKI
  14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2A
  NIP: 744-177-40-59 REGON: 510742468
  centr. tel (89) 649 07 00; fax (89) 649 66 00
  <http://www.powiat-ilawski.pl/> http://www.powiat-ilawski.pl

  Załączniki

  • OSO.1431.49.2018.pdf