Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

  Twoja wiadomość

  Do: starostwo@krasnystaw-powiat.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-09-10 13:46

  odczytano w dniu 2018-09-11 08:23.

 • informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

  Odpowiedź w załączeniu.

  Z poważaniem

  Piotr Dudek
  Zastępca Naczelnika
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
  ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
  tel.: (82) 576 52 11...13, (82) 576 72 86...88, wew. 162
  fax: (82) 576 72 89, (82) 576 45 88

  <mailto:piotr.dudek@krasnystaw-powiat.pl> piotr.dudek@krasnystaw-powiat.pl
  <http://www.krasnystaw-powiat.pl/> www.krasnystaw-powiat.pl

  Klauzula Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Niniejsza
  korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do
  którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść wiadomości e-mail otrzymanej
  omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
  wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
  informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
  niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
  jest o niezwłoczne odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
  ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - Security Clause
  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
  material. Please be warned that any review, retransmission, dissemination or
  other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by
  person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you
  received this in error, please contact the sender immediately, send the
  message back and delete it from your system including all the attachments.

  Załączniki