Instytucja: 

Konin

 Monitoring: 

Informacja o raporcie dotyczącym raportów o stanie gminy

 Liczba listów: 

1

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Informacja o raporcie dotyczącym raportów o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przekazujemy raport dotyczący uspołecznienia dyskusji na temat raportu o stanie gminy - "Jak powstają raporty o stanie gminy. Raport z badania “Co w gminie piszczy 2.0”"(https://bit.ly/3oYuyY4).

  Raport powstał na podstawie odpowiedzi na wnioski o informację publiczną, nadesłanych przez 71% gmin w Polsce. Jest uzupełniony o wyniki ewaluacji projektu "Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?" . Był on realizowany we współpracy z Fundacją Pole Dialogu i czternastoma gminami z całej Polski (Bydgoszcz, Cieszyn, m. Iława, Izabelin, Miłomłyn, Nowiny, m. Ostróda, Pawonków, Piastów, m. Świdwin, m. Ustka, Sędziejowice, Wołomin, m. Zgierz). Poszukiwaliśmy sposobów pracy z mieszkańcami i próbowaliśmy określić, co powinno znaleźć się w raporcie. Tekst podsumowujący ten wspólny projekt można przeczytać tutaj: https://bit.ly/3LRMbRp .

  W tym roku raporty już zapewne powstały lub powstają. Wciąż jednak można pomyśleć o tym, jak o nich rozmawiać. W przyszłym roku, po wyborach, wybrane władze będą miały pięć lat na rozwijanie gmin. To dobra okazja, by rozpocząć kadencję z dobrze zebranymi danymi wyjściowymi. To właśnie rekomendujemy. Prace nad porządkowaniem danych trzeba jednak zacząć już teraz.

  Jak wynika z naszej analizy, w przygotowaniu raportu kluczowe jest poznanie potrzeb mieszkańców i uwzględnienie ich w treści raportu, by był dla nich interesującym materiałem. Istotne jest również włączanie elementów edukacji obywatelskiej nie tylko w samym raporcie, ale też w innych działaniach gminy oraz umożliwienie dyskusji jeszcze przed sesją absolutoryjną.

  Odkryliśmy też, że raporty mogą być okazją do pokazania i docenienia pracy urzędników z referatów, z którymi mieszkańcy nie mają na co dzień do czynienia. W raporcie można bowiem zobaczyć, jak wiele dzieje się w gminie.

  Więcej szczegółów znajduje się w linkowanym przez nas raporcie z badania, zatytułowanym "Jak powstają raporty o stanie gminy. Raport z badania “Co w gminie piszczy 2.0”". W niniejszym piśmie przekazujemy główne rekomendacje wynikające z naszych badań i współpracy z gminami:

  1. Proponujemy, by pracę nad zbieraniem danych statystycznych do raportu o stanie gminy traktować jako element zarządzania danymi w gminie. Nie dotyczy to wyłącznie urzędu gminy, ale też instytucji gminnych. Wiemy, że czasami inwentaryzacja danych jest problemem w wielu miastach i gminach. Innym problemem jest jakość danych i możliwość ich maszynowego przetwarzania, robienia porównań i zestawień. Jeszcze innym słabość lokalnych programów i strategii. Wszystkie te problemy przekładają się na możliwość stworzenia dobrego raportu o stanie gminy. Zamiast zebrać dane raz i wykorzystywać je w różnych wymaganych prawem dokumentach, robi się to często od nowa za każdym razem, a tworzenie dokumentów jest wyzwaniem i wysiłkiem czasowym.

  2. Wskazane jest dobre przemyślenie doboru danych do raportu. W tym zakresie warto przeanalizować wnioski o informację składane przez mieszkańców, zebrać pytania od sołtysek i sołtysów, organizacji społecznych, radnych, przedsiębiorców. Należy też pomyśleć o specyfice gminy i jej najważniejszych wyzwaniach, krytycznie spojrzeć na istniejące strategie i programy. Ostateczny raport powinien być bowiem opowieścią o gminie, z którą mogą się zapoznać nie tylko urzędnicy, ale też osoby nieposiadające szerokiej wiedzy o każdym aspekcie działania gminy. Co ważne, raport nie powinien być bardzo długi. Dobry dobór danych będzie temu zapobiegał.

  3. Jednocześnie warto pomyśleć o przełożeniu wybranych danych i treści na potrzeby mieszkańca, podawać przykłady, w przystępny sposób tłumaczyć pojęcia, wykorzystywać raport do edukacji o samorządzie, jego kompetencjach i faktycznej realizacji zadań.

  4. Dobrym rozwiązaniem jest koncepcja debaty nad raportem, która wychodzi poza mury urzędu i nie jest obwarowana koniecznością zbierania przez mieszkańców podpisów, ponieważ przewodniczący rady zawsze może udzielić głosu mieszkańcom w trakcie sesji. Można zorganizować stoliki tematyczne. Można jeszcze przed debatą spotykać się z mieszkańcami, pokazywać treści raport. Tak, aby mogli się zaangażować w dyskusję nad raportem w sposób świadomy.

  Mamy wielką nadzieję, że zależy Państwu na tym, by dialog władz i mieszkańców rozwijał się dla dobra gminy. Dlatego przekazujemy zebrane przez nas dane. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Jeśli zależy Państwu na rozmowie, prosimy o sygnał na adres {{ email }}. Oddzwonimy.

  Łączymy wyrazy szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Jeśli chcą Państwo tylko potwierdzić otrzymanie wiadomości, można napisać na adres {{EMAIL}}