Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  Dzień dobry,

   w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, który Spółka otrzymała w dniu 14.02.2021r.

  Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania odpowiedzi.

  --
  Julita Sztąboroska
  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Wiejska 55
  29-100 Włoszczowa

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55
  29-100 Włoszczowa tel. 41 3943 680 wew. 17. Niniejsza korespondencja
  przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
  zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
  dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
  wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
  nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
  niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo,
  proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do
  nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi
  załącznikami. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych
  jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we
  Włoszczowie, KRS: 0000490379 (Ul. Wiejska 55, Włoszczowa 29-100, tel;41
  39 43 680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl). Uprzejmie prosimy o
  zapoznanie się z treścią naszej klauzuli informacyjnej w zakresie
  przetwarzania Państwa danych osobowych
  https://www.wzwik-wloszczowa.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

  Załączniki