Instytucja: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” spółka z o.o.

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” spółka z o.o.

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2021-02-14 00:09

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2021-02-15 08:01

 • l.dz.935/2021/BZ przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” spółka z o.o.

  Dzień dobry Państwu,

  W załączeniu przesyłamy odpowiedz na Państwa wniosek o udzielenie informacji
  publicznej .

  Pozdrawiam,
  Ewa Owczarek
  Asystent Zarządu

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.
  Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
  tel. (46) 833 38 08, fax 46 833 46 68
  www.wodkan-skierniewice.com.pl

 • l.dz.935/2021/BZ przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” spółka z o.o.

  Dzień dobry Państwu,

  Przepraszam, mój błąd wysłałam bez załącznika, ale już jest prawidłowo.

  W załączeniu przesyłamy odpowiedz na Państwa wniosek o udzielenie informacji
  publicznej .

  Pozdrawiam,
  Ewa Owczarek
  Asystent Zarządu

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.
  Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
  tel. (46) 833 38 08, fax 46 833 46 68
  www.wodkan-skierniewice.com.pl

  Załączniki

  • scan__2021-02-26_09-52-58-426_0001.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Wniosek o informację - prośba o dosłanie procedur przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na wniosek o informację złożony 13.02.2021 r. prosimy o przesłanie procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu (pytanie nr 4 z wniosku) oraz procedury zamówień z wolnej ręki (pytanie 3 z wniosku), o których mowa w Państwa odpowiedzi.

  Procedury prosimy przesłać na ten sam adres, na który została przesłana odpowiedź na wniosek, tj.: {{EMAIL}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_tIIyjjJ.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • l.dz.2654/2021/BZ przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” spółka z o.o.

  Załączniki

  • odpowiedz_na_wniosek.pdf (nieskanowany) Skanuj